System Informacji Miejskiej w Pułtusku

Już wkrótce, w Pułtusku, na najdłuższym rynku w Europie (ok. 400m), a także w obrębie całej zabytkowej wyspy pojawią się nośniki SIM. Jak zapowiada Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz na zabytkowej części miasta się nie skończy – w kolejnych latach, w miarę posiadanych środków, System Informacji Miejskiej w Pułtusku będzie rozbudowywany.

System Informacji Miejskiej w Pułtusku
Elementy SIM na wyspie

System Informacji Miejskiej w Pułtusku – oznakowanie na wyspie

System Informacji Miejskiej w Pułtusku w pierwszym etapie obejmie obszar wyspy ograniczony ulicami Stanisława Staszica i Młodzieżową. Oznakowane zostaną gminne budynki oraz ulice i place.

Tabliczka adresowa w Pułtusku
Tabliczka adresowa na wyspie
Tabliczki uliczne
Tabliczka z nazwą ulicy na wyspie

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekty zabytkowe: Wieża ratuszowa, Kolegiata pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła, Kaplica pw. św. Marii Magdaleny, Zamek – Dom Polonii oraz Kamieniczki z XVIII i XIX w. okalające Rynek zostaną wyróżnione tablicami przybliżającymi ich historię. Dodatkowo ustawione zostaną tablice z planem miasta / obszaru zawierające opis najważniejszych atrakcji turystycznych.

Tablica informacyjna o obiekcie SIM Pułtusk
Tablica z informacją o obiekcie
Tablice informacyjne w Pułtusku
Tablice informacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całości oznakowania dopełnią drogowskazy dla kierowców i pieszych.

Drogowskazy w Pułtusku
Drogowskazy dla kierowców
Pułtusk tabliczki kierujące pieszych
Kierunkowskazy dla pieszych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trosce o zachowanie ładu przestrzennego najcenniejszego historycznie obszaru miasta opracowano wzorcowy szyld – semafor.

Szyldy w Pułtusku
Szyldy

Oznakowanie pozostałej części miasta

Poza obszarem wyspy, ze względów ekonomicznych, uproszczono konstrukcją najpowszechniejszych rodzajów informacji – oznakowania nazw ulic oraz adresów nieruchomości. Tabliczki adresowe są tutaj prostokątne i razem z tabliczkami ulicznymi pozbawione okalających treść ramek. Ponadto słupki tych drugich pozbawione zostały elementów ozdobnych.

System Informacji Miejskiej w Pułtusku
Elementy SIM poza wyspą

Wnikliwy obserwator dopatrzy się dodatkowych nośników – tabliczek z nazwami przystanków i witaczy – a także zmiany fontu użytego do budowy treści. Pod względem technologicznym cały System Informacji Miejskiej w Pułtusku utrzymano w najwyższym standardzie. Konstrukcje wsporcze będą ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo z tablicami z blachy aluminiowej lub szkła „bezpiecznego”. Dodatkowo drogowskazy dla pieszych i kierowców oraz tablice z numeracją porządkową i nazwami ulic będą miały treść nadrukowaną na drogowej folii odblaskowej co zapewni ich wyjątkową trwałość i czytelność również w warunkach pogorszonej widoczności.

One thought on “System Informacji Miejskiej w Pułtusku