Czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia stworzy wspólny System Informacji Miejskiej?

System Informacji Miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

W trakcie warsztatów prowadzonych podczas sesji zgromadzenia GZM w dniu 16 lutego 2018, z inicjatywy Prezydenta Katowic Marcina Krupy delegaci zastanawiali się czy uda się wdrożyć jednolity System Informacji Miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obecnie jedynym miastem na obszarze GZM wdrażającym kompleksowy system informacji są Tychy. Wg słów Prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby miasto jest już niemal w połowie oznakowane podstawowymi rodzajami informacji – oznakowaniem ulic i numerów porządkowych budynków. I właśnie tyski SIM może posłużyć jako podstawa do do budowy spójnego architektonicznie i plastycznie systemu oznakowania obowiązującego na obszarze 41 gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

System informacji miejskiej w Tychach
System informacji miejskiej w Tychach

Głównym założeniem systemu metropolitalnego ma być identyfikacja wizualna obszarów realizowana poprzez zmianę dwóch podstawowych kolorów na granicach poszczególnych obszarów. Dzięki temu zabiegowi osoba przemieszczająca się między różnymi ośrodkami metropolii w sposób intuicyjny będzie rejestrowała fakt przekraczania poszczególnych granic. Będzie mogła też, na najbliższej tablicy z nazwą ulicy, sprawdzić nazwę miejscowości, w której się znajduje. W przestrzeni metropolii, przy zatarciu geograficznych granic między poszczególnymi miastami ma to niebagatelne znaczenie. Pozostawienie wspólnej podstawy architektoniczno-plastycznej oznakowania podkreśli spójność organizmu jakim jest metropolia.

Propozycja plastyczna tabliczek z nazwami ulic w miastach GZM
Propozycja systemu informacji miejskiej na obszarze GZM – tabliczki z nazwami ulic

Powyższa propozycja plastyczna przedstawia doskonale ideę kompleksowego oznakowania metropolii (nie uwzględnia jeszcze, istniejącego od dwóch miesięcy, nowego kształtu metropolii).

Bardzo ważny jest również aspekt technologiczny SIM, który podkreślali prezydenci. System tyski bazuje na rozwiązaniach materiałowych (w szczególności foliach odblaskowych) stosowanych przy produkcji znaków drogowych i tablic rejestracyjnych, a jak wiemy trudno o bardziej wymagające warunki eksploatacji. Dzięki temu zapewniona zostanie wieloletnia trwałość elementów oznakowania przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów wizualnych. Należą do nich w szczególności dostrzegalność oznakowania w przestrzeni miejskiej i czytelność treści tablicy również w warunkach pogorszonej widoczności.

System Informacji Miejskiej wpisuje się idealnie w Ustawę o związku metropolitalnym. Obejmuje i integruje cały obszar metropolii. Podkreślając jej jedność może stać się swoistą wizytówką i przyczynić się do rozpropagowania jej idei wśród mieszkańców.

Zapraszamy do obejrzenia całości prezentacji.