Przegląd techniczny elementów systemu informacji miejskiej w Tychach

Przegląd techniczny elementów systemu informacji miejskiej

Tyski system informacji miejskiej /SIM/ zaprojektowany został w 2012 r. Zdecydowano, że budowa systemu zacznie się od oznakowania adresów i nazw ulic. Pierwszy etap prac budowlanych zrealizowano w 2013 r. – pilotażowo oznakowano osiedle A oraz fragmenty osiedla B i Starych Tychów. Do lipca 2019 r. oznakowano już spory fragment miasta – zainstalowano łącznie 2116 tabliczek adresowych i 523 tablice z nazwami ulic, placów i rond.
W ramach prac szóstego etapu budowy – zakończonego w lipcu 2019 r. – przeprowadzono przegląd techniczny elementów systemu informacji miejskiej wykonanych we wcześniejszych etapach. Mimo upływu już siedmiu lat (w przypadku najstarszych tablic) oznakowanie prezentuje się doskonale. Nie widać żadnych odbarwień, a treść tablic jest czytelna jak w dniu montażu. Z tego tytułu należą się pochwały dla projektantów – biuro projektowe Linia z Wrocławia, wykonawcy – firma Giera z Olsztyna i administratora systemu – Miejski Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Tabliczki adresowe

tabliczki adresowe SIM Tychy
Tabliczki adresowe

Z wykonanych 1622 tabliczek z uwagi na uszkodzenia wymaga wymiany tylko 16 szt. (1%). Dalszych 89 tabliczek (5,5%) jest mocno zabrudzonych, ale tu wystarczy mokra gąbka i odrobina chęci. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że miasto mając na celu estetyzację przestrzeni publicznej poprzez ujednolicenie oznakowania funduje tabliczki, ale ich utrzymanie pozostaje w gestii zarządców czy właścicieli obiektów. Część tabliczek została zdemontowana z uwagi na trwające remonty elewacji. Czy wrócą na miejsce i w jakim stanie pokaże kolejny przegląd techniczny elementów systemu informacji miejskiej.

Tablice z nazwami ulic

tablice z nazwami ulic
Tablice z nazwami ulic
W przypadku tablic z nazwami ulic odsetek uszkodzeń jest nieco większy. Z 341 tablic wymiany wymagają 24 (7%). Co budzi zdziwienie żaden ze słupków z uszkodzonymi tabliczkami nie stał w pobliżu miejsc parkingowych.