Program Estetyzacji Miasta Kędzierzyn-Koźle

W minionym roku, na zlecenie Urzędu Miasta, wrocławskie biuro projektów Linia s.c. opracowało Program Estetyzacji Miasta Kędzierzyn-Koźle. W skład zamówienia, realizowanego w trybie przetargu publicznego, weszła:

• Koncepcja Systemu Informacji Miejskiej
• Strategia Meblowania Przestrzeni Publicznych

ujęte w Kodeks Estetyzacji Miasta precyzujący filozofię meblowania i reguły oznakowania elementami informacyjnymi i reklamowymi przestrzeni miejskiej.

Autorzy Programu Estetyzacji Miasta Kędzierzyn-Koźle podzielili miasto na strefy estetyzacyjne: Staromiejską (Koźle i Sławięcice) i Nowomiejską (pozostały obszar miasta). Strefa Staromiejska Koźle obejmuje część osiedla Stare Miasto, a strefa Staromiejska Sławięcice obejmuje zespół pałacowo-parkowy w Sławięciach. Niezależnie od powyższego podziału wyodrębniono tereny zieleni miejskiej, sportu, rekreacji i wypoczynku oraz dodatkowo, w obrębie strefy Nowomiejskiej wyznaczono obszary reprezentacyjne.

Koncepcja Systemu Informacji Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Koncepcja SIM wprowadza elementy oznakowania w atrakcyjnej wizualnie, prostej formie uwzględniającej poprzez zróżnicowanie plastyki elementów, podział miasta na strefy estetyzacyjne. Strefę Staromiejską wyróżniać będą elementy SIM w tonacji brązowej, a kolorystyka elementów w strefie Nowomiejskiej odpowiadać będzie barwom miasta tj. białej, żółtej, czarnej i szarej. Koncepcja przewiduje spójny architektonicznie system oznaczeń nazw ulic, numeracji porządkowej budynków, a także powiązanych z nimi graficznie drogowskazów, oznaczeń na przystankach komunikacji miejskiej, tablic informacyjnych i planów mapowych.

Program Estetyzacji Miasta Kędzierzyn-Koźle_strefa Staromiejska_meble miejskie i elementy SIM
Strefa Staromiejska – meble miejskie i elementy SIM
Program Estetyzacji Miasta Kędzierzyn-Koźle_strefa Nowomiejska_meble miejskie i elementy SIM
Strefa Nowomiejska – meble miejskie i elementy SIM

Strategia Meblowania Przestrzeni Publicznych

Strategia Meblowania Przestrzeni Publicznych porządkuje w formie katalogu zestaw mebli miejskich i obiektów małej architektury do zastosowania w przestrzeniach publicznych. Wśród mebli miejskich znajdą się m.in. wiaty przystankowe, wiaty i stojaki rowerowe, nowe ławki, kosze na odpadki, latarnie oświetlenia ulicznego, donice i osłony drzew, ogrodzenia, stoły do gry w szachy, publiczne poidełka i inne drobne elementy małej architektury. W strefie Staromiejskiej stosowane będą odrębne meble miejskie i mała architektura.

Program Estetyzacji Miasta Kędzierzyn-Koźle_strefa Staromiejska_meble miejskie i elementy SIM
Strefa Staromiejska – meble miejskie na terenach zielonych
Program Estetyzacji Miasta Kędzierzyn-Koźle_strefa Nowomiejska_meble miejskie na terenach zielonych
Strefa Nowomiejska – meble miejskie na terenach zielonych

 

Program Estetyzacji Miasta Kędzierzyn-Koźle to pierwszy krok na drodze poprawy czytelności i ładu przestrzeni publicznej miasta. Kolejnymi będzie opracowanie projektów technicznych elementów, projektów zagospodarowania poszczególnych ulic czy obszarów, a w przypadku nośników informacji również szczegółowych projektów treści. Niemniej jednak, być może już w 2018 roku, pojawią się w przestrzeni publicznej pierwsze, namacalne efekty. Wdrożenie całego programu potrwa kilka lat i uzależnione będzie od możliwości finansowych miasta.