Oznakowanie dojazdu do obiektów komercyjnych

Oznakowanie dojazdu do obiektów komercyjnych w Systemie Informacji Miejskiej

Oznakowanie dojazdu do obiektów komercyjnych w Systemie Informacji Miejskiej jest zadaniem trudnym. Oczekiwania podmiotów komercyjnych zderzają się tu z potrzebą zachowania spójności plastycznej systemu oraz zachowania kontroli nad ilością nośników informacji. O ile konieczność dostosowania formy graficznej oznakowania do wymogów SIM jest zazwyczaj przyjmowana ze zrozumieniem, to ograniczenia związane z ilością znaków już nie. Należy jednak zrozumieć zarządców systemu, którzy muszą zadbać o właściwą proporcję między częścią publiczną i komercyjną systemu przy uwzględnieniu absolutnego pierwszeństwa dla znaków drogowych.

Klasyfikacja obiektów

W obrębie obiektów komercyjnych też niestety nie ma równouprawnienia i nie każdy obiekt może zostać w ogóle oznakowany. Nadrzędną zasadą jest, że w Systemach Identyfikacji Miejskiej oznakowuje się tylko obiekty generujące znaczny ruch, w szczególności w odniesieniu do ruchu turystycznego i biznesowego. Wybrane obiekty komercyjne jak np. lotniska zazwyczaj ujęte są w części publicznej systemu. Oznakowanie komercyjne zaczyna się zwykle od oznakowania hoteli, centrów rozrywki i w wielu miastach również centrów handlowych. Niestety nie ma uniwersalnej zasady oznakowania obiektów komercyjnych i dla każdego miasta należy wypracować odrębne reguły. Inne kryteria będą obowiązywały w metropolii, a inne w nadmorskim kurorcie.

Na przykładzie Wrocławia

W części komercyjnej wrocławskiego SIM w zakresie drogowskazów dla kierowców oznakowane są hotele (tablice z białym tłem i brązową treścią) i duże centra handlowe (tablice z białym tłem i szarą treścią).

Kryteria

O zgodę na oznakowanie w SIM mogą się ubiegać podmioty spełniające poniższe kryteria:

  • hotele i motele – obiekty skategoryzowane o minimum 50 miejscach noclegowych
  • centra handlowe – obiekty o powierzchni minimum 30 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej

Zasady lokalizowania i finansowania oznakowania

W Systemie Informacji Miejskiej we Wrocławiu drogowskazy kierujące do obiektów komercyjnych można umieszczać tylko w tzw. formie „informacji kończącej” czyli oznakowanie dojazdu od najbliższej głównej ulicy do oznakowywanego obiektu.

Koszt projektu, budowy i utrzymania (mycie, ewentualna naprawa uszkodzeń, itp.) oznakowania w całości ponosi inwestor. Za „dowieszenie” znaku na istniejącej konstrukcji wsporczej (o ile jest miejsce) nie są pobierane dodatkowe opłaty, ale ewentualne nowe konstrukcje wsporcze (słup plus fundament) po zrealizowaniu zadania nieodpłatnie należy przekazać na majątek ZDiUM.

Jak przekonują specjaliści z biura projektowego Linia (autorzy wrocławskiego systemu) oczekiwania inwestorów co do ilości drogowskazów są zazwyczaj zdecydowanie większe niż ostatecznie zatwierdzona ich liczba. Dlatego, żeby nie opracowywać kosztownego projektu dla lokalizacji, które nie uzyskają zatwierdzenia warto najpierw opracować i uzgodnić koncepcję oznakowania.