Folia odblaskowa w oznakowaniu wizualnym

Folia odblaskowa w oznakowaniu wizualnym

Folia odblaskowa odpowiada za jedną z najważniejszych cech użytkowych oznakowania jaką jest dostrzegalność i czytelność treści znaku. Cecha ta nabiera szczególnego znaczenia w warunkach pogorszonej widoczności – opady atmosferyczne, zmierzch, noc. Waga jej stale rośnie ze względu na ciągły wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego oraz liczby rozpraszających bodźców wizualnych (reklamy, witryny sklepowe, iluminacje) przy jednoczesnym starzeniu się społeczeństwa.

Osoby starsze potrzebują znacznie lepszego kontrastu lica znaku do otoczenia oraz znacznie więcej czasu na przyswojenie informacji i reakcję. Jest to szczególnie ważne w przypadku informacji skierowanej do kierowców (znaki drogowe, drogowskazy, tabliczki z nazwami ulic, tablice adresowe), którzy muszą w krótkim czasie wychwycić ją, odczytać, a następnie adekwatnie zareagować.

Naprzeciw tym wymaganiom wychodzą tablice z licem wykonanym przy wykorzystaniu różnych typów folii odblaskowych. Ich rolą jest zwiększenie luminacji powierzchni znaku dzięki odbiciu światła rozproszonego oraz współdrożnemu odbiciu światła reflektorów.

Obecnie na rynku jest dostępnych wiele typów folii odblaskowych, od różnych producentów i o drastycznie różnych parametrach odblaskowych i trwałości. Te najlepsze pochodzą od renomowanych producentów i są stosowane w produkcji pionowych znaków drogowych.

Rodzaje folii odblaskowych stosowanych do produkcji znaków drogowych

Typ 1 – podstawowy rodzaj folii odblaskowej zawierającej w swej strukturze warstwę odblaskowych mikrokulek szklanych. Poza drogownictwem folie tego typu znalazły szerokie zastosowania przy produkcji wysokiej jakości oznakowania o charakterze miejskim, np. tablice adresowe czy tabliczki z nazwami ulic.

folia odblaskowa w oznakowaniu wizualnym
folia odblaskowa typu 1

Typ 2 – pryzmatyczna folia odblaskowa dla bardziej wymagających zastosowań. Idealna do produkcji pionowych znaków drogowych w ciągach dróg o średnim natężeniu ruchu. W systemach informacji miejskiej i turystycznej stosowana do produkcji oznakowania kierującego kierowców.

mikropryzmatyczna folia odblaskowa typu 2
folia odblaskowa typu 2

Typ 3 – pełnopryzmatyczna folia odblaskowa stosowana w najbardziej wymagających lokalizacjach – autostrady, drogi ekspresowe oraz inne miejsca szczególnie niebezpieczne. Dzięki bardzo wysokiemu współczynnikowi odblasku, szerokokątnej optyce i wyjątkowej kontrastowości sprawdza się również doskonale w warunkach wielkomiejskich wyodrębniając oznakowanie z jasnego otoczenia reklam, witryn sklepowych i innych iluminacji.

pryzmatyczna folia odblaskowa typu 3
folia odblaskowa typu 3