Kutno – miasto róż a system informacji miejskiej

Kutno – miasto róż a system informacji miejskiej

System Informacji Miejskiej w Kutnie

Dzięki unijnemu dofinansowaniu na wdrożenie marki regionalnej Kutno – miasto róż udało się w ekspresowym tempie w 2015 roku wdrożyć System Informacji Miejskiej w Kutnie. System kosztował ok. 3 mln zł z całkowitego kosztu zadania wynoszącego ponad 4,2 mln zł. Większość środków – prawie 3,45 mln zł – pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013.

Na obszarze całego miasta wymieniono i uzupełniono tabliczki z nazwami ulic, wymieniono wysłużone oznakowanie przystanków komunikacji miejskiej oraz oznakowano tablicami z numerem porządkowym posesji nieruchomości należące do gminy. Dodatkowo wykonano oznakowanie kierujące do ważniejszych obiektów na terenie miasta – osobny system oznaczeń dla pieszych i osobny dla osób zmotoryzowanych. Zainstalowano gabloty informacyjne z planami miasta i opisami atrakcji turystycznych, z których najważniejsze wyróżnione zostały dodatkowo indywidualnymi tablicami informacyjnym. Przeprowadzono również instalację tzw. witaczy miejskich. Uzupełnieniem tych prac były wykonane na obszarze miasta nasadzenia różane.
Efekt przeprowadzonych prac mówi sam za siebie – Kutno dołączyło do grona miast z atrakcyjnie i kompleksowo oznakowaną przestrzenią publiczną. A wszystko zaczęło się od opracowania Strategii Marki Miasta Kutno oraz przyjęcia Uchwały Rady Miasta Kutno Nr XXX/320/13 w sprawie Systemu Informacji Miejskiej.

Wybrane elementy Systemu Informacji Miejskiej w Kutnie

Oznaczenia nazw ulic

nazwy ulic
Tabliczki z nazwami ulic

Oznaczenia adresów

tabliczki z numeracją porządkową
Tablice adresowe

Drogowskazy dla pieszych

Tabliczki kierujące pieszych
Drogowskaz dla pieszych

Drogowskazy dla kierowców

Tablica drogowskazowa
Drogowskaz dla kierowców

Tablice informacyjne o mieście

Gabloty informacyjne
Tablice informacyjne z planem miasta

Tablice informacyjne o obiekcie

tabliczki informacyjne Kutno - miasto róż
Tablica z informacją o obiekcie