System Informacji Miejskiej

System Informacji Miejskiej

System Informacji Miejskiej, w skrócie SIM, jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym łączącym pracę grafika-artysty z pracą technologa-inżyniera. Po drodze, od strony projektowej, zaangażowani w proces są jeszcze geodeta, architekt, historyk, drogowiec, elektryk, konstruktor, polonista czy tłumacz. A to jeszcze nie koniec zespołu, gdyż nad całością prac projektowych czuwają przedstawiciele zamawiającego (urząd miasta lub gminy) oraz jednostek opiniujących, np. konserwatora zabytków, plastyka miejskiego czy zarządców dróg. Całość prac projektowych zwykle dzielona jest na etapy: projekt koncepcyjny (koncepcja SIM), projekty technologiczno-konstrukcyjne poszczególnych nośników informacji oraz projekty ich lokalizacji i treści (projekt wykonawczy SIM). Kolejnym etapem jest budowa, a następnie utrzymanie systemu.

System Informacji Miejskiej to w głównej mierze system informacji wizualnej z informacją dedykowaną obiektom miejskim. SIM zwykle obejmuje:

  • oznakowanie dzielnic, obszarów i parków,
  • oznakowanie nazw ulic i punktów adresowych,
  • oznakowanie węzłów komunikacyjnych,
  • oznakowanie obiektów użyteczności publicznej (np. urzędy, szpitale),
  • oznakowanie zabytków,
  • oznakowanie obiektów kulturalnych i rekreacyjnych (np. muzea, teatry, hale sportowo-widowiskowe),

Miejska informacja wizualna obejmuje również w pewnym zakresie informację komercyjną. Głównie dotyczy to oznakowania dojść i dojazdów do obiektów komercyjnych generujących duży ruch, np. hoteli czy centrów handlowych.

Obecnie coraz częściej obserwuje się szersze pojmowanie zagadnienia Miejskiego Systemu Informacji. Poza informacją stricte wizualną rozbudowuje się SIM o szeroko pojętą informację elektroniczną, w szczególności dedykowane strony www powiązane z tradycyjną informacją np. kodami QR. Coraz większy nacisk kładzie się na elementy informacji dla osób niedowidzących, a nawet niewidomych. W wielu miastach ujednolica się architekturę i plastykę elementów SIM i mebli miejskich oraz przystanków i pojazdów komunikacji miejskiej.

Budowa Systemu Informacji Miejskiej wpływa pozytywnie na wizerunek miasta i pozwala dodatkowo wyeksponować i promować wybrane obszary, obiekty czy wydarzenia.

miejski system informacji w Kołobrzegu
System informacji miejskiej w Kołobrzegu

Charakterystyka ważniejszych elementów SIM

Tablice adresowe

Tabliczki przedstawiające przede wszystkim numer porządkowy posesji oraz w uzupełnieniu informacji nazwę ulicy i obszaru.

SIM Kołobrzeg - tablice adresowe
Tablice adresowe

Tablice z nazwami ulic

Tabliczki przedstawiające nazwy ulic oraz w uzupełnieniu nazwy obszarów i nierzadko zakresy numeracji porządkowej.

miejski system informacji - tabliczki z nazwami ulic
Tabliczki z nazwami ulic

Drogowskazy dla pieszych

Zwykle realizowane w postaci słupków z tablicami kierującymi wskazującymi drogę dojścia do najważniejszych obiektów miejskich.

Tabliczki kierujące pieszych
Drogowskazy dla pieszych

Kierunkowskazy rowerowe

Oznaczenia w postaci tabliczek kierujących, map i schematów.

system informacji miejskiej - szlaki rowerowe
Oznakowanie szlaków rowerowych

Drogowskazy dla kierowców

Oznakowanie dojazdu do najważniejszych obiektów miejskich i węzłów komunikacyjnych.

SIM Kołobrzeg drogowskazy
Drogowskazy dla kierowców

Tablice informacyjne

Bardzo szeroka rodzina nośników informacji, która może zawierać plan miasta, plan osiedla, obszaru i parku, schemat komunikacji, opis dotyczący miejsca, wydarzenia lub patrona dodatkowo opatrzony zdjęciami. Tablice te, nierzadko realizowane jako bardzo atrakcyjne wizualnie podświetlane gabloty informacyjne, mogą prezentować treści stałe oraz informacje okresowe.

system informcji miejskiej w Kołobrzegu
Tablice informacyjne

Oznakowanie przystanków komunikacji

Zasadne jest powiązanie SIM z systemem informacji komunikacji miejskiej. Poza oczywistym powiązaniem wizualnym nośników bardzo ważne jest ujednolicenie stosowanego nazewnictwa.

oznakowanie przystanków - system informacji miejskiej
Informacja na przystankach komunikacji miejskiej

Cechy wizualne systemu informacji miejskiej

Spójność plastyczno-architektoniczna poszczególnych elementów

Spójną formę plastyczno-architektoniczną poszczególnych rodzajów informacji uzyskuje się poprzez nadanie poszczególnym nośnikom informacji odpowiedniego kształtu i umieszczanie na nich powiązanej plastycznie treści.

miejski system informacji w Ostrołęce
Miejski system informacji w Ostrołęce

Czytelność prezentowanej treści

Zastosowany krój liter, ich wysokość zależna od prezentowanej informacji, odpowiedni kontrast w stosunku do tła oraz miejsca usytuowania nośników i przyjęta technologia produkcji (np. zastosowanie folii odblaskowych) decydują o czytelności treści. Prawidłowo zaprojektowany system informacji wizualnej będzie użyteczny również dla osób słabowidzących oraz w okresach pogorszonej widoczności, np. o zmierzchu lub w czasie opadów atmosferycznych.

Cechy użytkowe elementów miejskiego systemu informacji

Trwałość elementów oznakowania

Dobór materiałów i rodzaj zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcyjnych, materiały i technologia wykonania treści oznaczeń oraz stosowne zabezpieczenia, w szczególności anty UV i anty graffiti decydują o trwałości użytkowej elementów i długofalowych kosztach utrzymania systemu.

Bezpieczeństwo użytkowania

Jedną z najważniejszych cech systemu jest bezpieczeństwo jego użytkowania. Składa się na nie:

  • odpowiednie kształtowanie brył nośników informacji SIM bez odstających elementów w obrębie,
  • właściwe kształtowanie krawędzi oraz dobór łączników,
  • stosowanie konstrukcji z cechami biernego bezpieczeństwa dla elementów oznakowania umieszczanych w pasach dróg publicznych,
  • w przypadku elementów podświetlanych stosowanie odpowiednich zabezpieczeń,

Łatwość montażu oraz możliwość rozbudowy

Wysoki stopień prefabrykacji nośników informacji upraszcza i znacząco przyspiesza montaż, a brak długotrwałych przerw technologicznych poprawia bezpieczeństwo osób postronnych, które znacznie krócej poruszają się w otoczeniu placu budowy. Dodatkowo w przypadku zaistnienia konieczności czasowego lub trwałego demontażu nośnika, większość jego elementów może zostać bez uszkodzeń zdemontowana i ponownie użyta.

Powiązane artykuły:
Koncepcja Systemu Informacji Miejskiej
Projekt Systemu Informacji Miejskiej