Tabliczki adresowe

Tabliczki adresowe czyli tabliczki na dom z numerem posesji

Tabliczki adresowe informują o numerze porządkowym nieruchomości i nazwie ulicy. W przypadku większych miast, zwłaszcza tych z wdrożonym systemem informacji miejskiej, często tablica adresowa informuje dodatkowo o nazwie obszaru miasta lub nazwie zarządcy budynku oraz niekiedy o kierunku wzrostu numeracji na danej ulicy.

Zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne tabliczka adresowa powinna znaleźć się na każdym budynku z nadanym numerem porządkowym. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości i tabliczka z numerem umieszczona na budynku nie byłaby widoczna to należy umieścić ją na ogrodzeniu w pobliżu wejścia na teren posesji. Zgodnie z Ustawą oprócz numeru porządkowego należy zamieścić również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazwanych ulic należy podać nazwę tej miejscowości. Obowiązek oznakowania ciąży na właścicielu nieruchomości. Tablice adresowe służą wygodzie naszych gości czy klientów. Czasami mogą nawet uratować komuś życie, jeżeli pozwolą na szybszą identyfikację adresu przez karetkę pogotowia czy straż pożarną.

Aranżacja plastyczna treści tablic adresowych

Poprzez odpowiednie dobranie fontów, kolorów, kształtów i proporcji poszczególnych elementów graficznych decydujemy o czytelności tabliczki adresowej oraz o ogólnym wrażeniu estetycznym jakiego doświadcza osoba oglądająca. Jak prawidłowo połączyć ze sobą te wszystkie elementy?

Mieszkańcy miast, w których opracowano systemy informacji miejskiej, mają sprawę ułatwioną – mogą skorzystać ze specjalnie dla nich opracowanych wzorów graficznych tabliczek SIM. Co więcej większość systemów podpowiada również technologię ich wykonania.

tabliczki adresowe w systemach informacji miejskiej
Przykładowe tabliczki adresowe wybranych systemów informacji miejskiej

Nie mając oparcia w rozwiązaniu systemowym możemy pokusić się o samodzielne przygotowanie kompozycji plastycznej i dostosować ją do naszych indywidualnych potrzeb i preferencji. Na co wtedy należy zwrócić uwagę? Po pierwsze wysokość fontów. Wysokości te zależą od odległości z jakich obserwowana będzie tabliczka czyli odległości między miejscem jej powieszenia a ulicą. Najważniejszą informacją na tabliczce adresowej jest numer posesji. Jego wysokość nie powinna być niższa niż 8-9cm. Informacje uzupełniające – nazwa ulicy, obszaru czy zarządcy nieruchomości – nie powinny być pisane fontem niższym niż 2-3cm. Po drugie kontrast między napisami a tłem. Kolory poszczególnych elementów tabliczki posesyjnej należy zdecydowanie zróżnicować. Należy mieć świadomość, że wraz z upływem czasu kontrasty będą się zmniejszać – zabrudzenia, płowienie barw pod wpływem promieniowania UV. Poszczególne fragmenty tła powinny być jednorodne, gdyż wszelkie mozaiki czy przejścia tonalne barw powodują wrażenie braku ostrości oglądanej treści.

Materiały i technologia wykonania treści tabliczek adresowych

Ta cecha jest często lekceważona przez inwestorów, do których najbardziej przemawia cena zakupu produktu. To błąd! Nawet jeżeli pominiemy estetykę tabliczki adresowej to cenę należy rozważać w odniesieniu do okresu użytkowania. Dwukrotnie droższa tabliczka, która wytrzyma czterokrotnie dłuższy okres eksploatacji jest tak naprawdę o połowę tańsza. Lepszy produkt przez dłuższy okres będzie wyglądał estetycznie i lepiej będzie też spełniał swoją funkcję. Zastosowanie drogowej folii odblaskowej poprawi dostrzegalność i czytelność tablicy adresowej zwłaszcza w warunkach pogorszonej widoczności (zmierzch, opady atmosferyczne, niedostateczne lub nadmierne oświetlenie). Użycie blachy aluminiowej zamiast blachy stalowej czy tworzywa zwiększy trwałość elementu. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Folia folii nierówna (np. znaki drogowe produkowane z najlepszych folii odblaskowych są doskonale czytelne przez kilkanaście lat, a niektóre aplikacje tabliczek tracą kolory już po kilku sezonach), podkładowa blacha może być aluminiowa lub stalowa, może mieć 1,5-2mm lub tylko 1mm lub nawet mniej, farby też mają różne trwałości.

Rady dla kupujących tabliczki adresowe

Jak świadomie dokonać wyboru technologii nie posiadając specjalistycznej wiedzy? Przede wszystkim należy szukać renomowanych dostawców i unikać produktów, o których nic nie wiemy. Jeżeli informacja o produkcie zawiera się w kilku ogólnikowych zdaniach, bez szczegółów technicznych, to należy się zastanowić przed dokonaniem zakupu.