Co powinna zawierać koncepcja systemu informacji miejskiej?

Co powinna zawierać koncepcja SIM?

Wdrożenie w mieście systemu informacji miejskiej jest przedsięwzięciem długofalowym, rozłożonym zwykle na okres 7 do 10 lat. W prace nad poszczególnymi jego elementami zaangażowane są różne firmy projektowe i budowlane wyłaniane zazwyczaj w drodze przetargów publicznych. Żeby efekt końcowy spełniał oczekiwania Zamawiającego potrzebna jest koncepcja SIM, która doprecyzuje najważniejsze założenia systemu i będzie stanowić swoistą mapę drogową dalszych prac.

Po więcej informacji zapraszamy do artykułu Co powinna zawierać koncepcja systemu informacji miejskiej?.