sigdes.pl_plocka-tabliczka-adresowa

tabliczka na dom SIM Płock

Tabliczka adresowa systemu informacji miejskiej Płocka