Czym różni się tabliczka adresowa? – przegląd systemów

Czym różni się tabliczka adresowa?

Tabliczka adresowa to jeden z podstawowych elementów oznakowania przestrzeni publicznej i swoista wizytówka systemu informacji miejskiej. Powinna znaleźć się na każdym budynku z nadanym numerem porządkowym, gdyż obowiązek taki nakłada na właścicieli nieruchomości zabudowanych Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z Ustawą na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów nazwę tej miejscowości. W systemach informacji miejskiej często wprowadza się również nazwy obszarów / osiedli oraz niekiedy dodatkowe symbole pokazujące kierunek wzrostu numeracji.

Różnica 1 – materiały i technologia wykonania treści

Ta cecha jest często lekceważona przez indywidualnych użytkowników, do których najbardziej przemawia cena zakupu produktu. To błąd! Cenę należy rozważać w odniesieniu do okresu użytkowania – dwukrotnie droższa tabliczka, która wytrzyma czterokrotnie dłuższy okres eksploatacji jest tak naprawdę o połowę tańsza. Warto to sobie uzmysłowić. Dodatkowo lepszy produkt będzie wyglądał estetyczniej, użycie blachy aluminiowej zwiększy trwałość elementu, a zastosowana folia odblaskowa poprawi czytelność treści zwłaszcza w warunkach pogorszonej widoczności (zmierzch, opady atmosferyczne).

Różnica 2 – kompozycja plastyczna

Kompozycji plastyczna poprzez dobranie krojów fontów, kolorów, kształtów i proporcji poszczególnych elementów stanowi o niepowtarzalności danej tablicy, czytelności jej treści oraz wrażeniu estetycznym jakiego doświadcza osoba oglądająca. Systemy informacji miejskiej największych miast stawiają na odrębność wizualną. Wyjątkiem jest tu Warszawa i Łódź, które to miasta mają praktycznie identyczne oznakowanie. W ramach jednego systemu czasami również wprowadzane są różne kompozycje plastyczne mające na celu wyodrębnienie danej strefy, np. obszaru zabytkowego miasta. Rozwiązanie takie zastosowano w systemach informacji miejskiej między innymi w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Płocku czy Ostrołęce.

Tabliczka adresowa – przegląd kompozycji plastycznych poszczególnych systemów

tabliczka na dom MSI Warszawa
tabliczka warszawska
>>Zaprojektuj i KUP<<
tabliczka adresowa SIM Wrocław
tabliczka wrocławska
>>Zaprojektuj i KUP<<
tabliczka na dom SIM Szczecin
tabliczka szczecińska
>>Zaprojektuj i KUP<<
tabliczka adresowa SIM Tychy
tabliczka tyska
>>Zaprojektuj i KUP<<
tabliczka na dom SIM Łódź
tabliczka łódzka
>>Zaprojektuj i KUP<<
tabliczka adresowa SIM Kutno
tabliczka kutniańska
>>Zaprojektuj i KUP<<
tabliczka na dom MSI Ostrołęka
tabliczka ostrołęcka
>>Zaprojektuj i KUP<<
tabliczka na dom SIM Olsztyn
tabliczka olsztyńska
>>Zaprojektuj i KUP<<
tabliczka adresowa SIM Płock
tabliczka płocka
>>Zaprojektuj i KUP<<
tabliczka na dom SIM Poznań
tabliczka poznańska
>>Zaprojektuj i KUP<<