sigdes.pl_poznanska-tabliczka-adresowa

tabliczka na dom SIM Poznań

Tabliczka adresowa systemu informacji miejskiej Poznania